VANLIGA FRÅGOR

Här finns de vanligaste frågorna som gäller kring lägenhetshyrning hos oss.

- Jag har gjort en intresseanmälan på en lägenhet. När får jag besked om jag får den eller ej?
När du har gjort en intresseanmälan på ett ledigt objekt, kontaktar vi dig vid en eventuell visning. Blir du inte kontaktad, så beror det på att objektet har gått till en annan. Tänk på att om det finns slutdatum på intresseanmälan kommer du inte bli kontaktad förrän datumet gått ut.

- Varför måste jag lägga intresseanmälan på varje lägenhet, kan jag inte lämna en allmän intresseanmälan?
Du som hyresgäst anmäler intresse på en specifik lägenhet utifrån storlek, område och hyra som passa just dig, detta förkortar också uthyrningsprocessen vilket vi ser som en stor fördel för dig som tilltänkt hyresgäst. 

- Hur lång uppsägningstid har ni?
Uppsägningstiden är minst 3 månader och uppsägningen skall ske till månadsskifte. Vill hyresgästen frånträdda tidigare kan det endast ske med hyresvärdens medgivande.

- Får man hyra ut sin lägenhet i andra hand?
Om du som hyresgäst önskar hyra ut din lägenhet i andra hand skickar du in en skriftlig ansökan till hyresvärden, ansökan behandlas och vi lämnar besked om den bifalls eller avslås. Tänk på att om hyresvärden upptäcker otillåten andra hands uthyrning och ingen rättelse sker är det orsak för uppsägning. 

- Hyresinbetalning?
Hyran skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 

- Påminnelse/Inkasso?
I vår strävan efter att hålla nere hyresförluster och istället kunna ge bra service och underhåll åt dig som hyresgäst har vi valt att inte skicka ut påminnelser, obetalda hyror skickas istället direkt in för inkassoåtgärder. Det stora flertalet av våra hyresgäster betalar sin hyra i rätt tid men inte alla och på detta sätt kortar vi ner handläggningstiden och chansen är större att vi får in hyresinbetalningen.

VANLIGA FRÅGOR

- Jag har gjort en intresseanmälan på en lägenhet. När får jag besked om jag får den eller ej?
När du har gjort en intresseanmälan på ett ledigt objekt, kontaktar vi dig vid en eventuell visning. Blir du inte kontaktad, så beror det på att objektet har gått till en annan. Tänk på att om det finns slutdatum på intresseanmälan kommer du inte bli kontaktad förrän datumet gått ut.

- Varför måste jag lägga intresseanmälan på varje lägenhet, kan jag inte lämna en allmän intresseanmälan?
Du som hyresgäst anmäler intresse på en specifik lägenhet utifrån storlek, område och hyra som passa just dig, detta förkortar också uthyrningsprocessen vilket vi ser som en stor fördel för dig som tilltänkt hyresgäst. 

- Hur lång uppsägningstid har ni?
Uppsägningstiden är minst 3 månader och uppsägningen skall ske till månadsskifte. Vill hyresgästen frånträdda tidigare kan det endast ske med hyresvärdens medgivande.

- Får man hyra ut sin lägenhet i andra hand?
Om du som hyresgäst önskar hyra ut din lägenhet i andra hand skickar du in en skriftlig ansökan till hyresvärden, ansökan behandlas och vi lämnar besked om den bifalls eller avslås. Tänk på att om hyresvärden upptäcker otillåten andra hands uthyrning och ingen rättelse sker är det orsak för uppsägning. 

- Hyresinbetalning?
Hyran skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 

- Påminnelse/Inkasso?
I vår strävan efter att hålla nere hyresförluster och istället kunna ge bra service och underhåll åt dig som hyresgäst har vi valt att inte skicka ut påminnelser, obetalda hyror skickas istället direkt in för inkassoåtgärder. Det stora flertalet av våra hyresgäster betalar sin hyra i rätt tid men inte alla och på detta sätt kortar vi ner handläggningstiden och chansen är större att vi får in hyresinbetalningen.